საწყისი გვერდი მონაწილეობა წესები ისტორია დაგვიკავშირდით
ტურნირის შესახებ ამოცანები დამხმარე მასალა

საქართველოს ახალგაზრდა ფიზიკოსთა ტურნირი, როგორც წესი, თებერვლში ან მარტში ტარდება ხოლმე. მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

სკოლის ნაკრების შესარჩევად რეკომენდებულია (თუმცა აუცილებელი არ არის) სასკოლო ტურნირის ჩატარება. სასურველია სკოლის ნაკრები დეკემბერში მაინც იყოს გამოვლენილი, რომ მოსწავლეებს საკამრისი დრო ჰქონდეთ რესპუბლიკური ტურისთვის მოსამზადებლად.

ამოცანებისთვის საჭირო თეორია ხშირად სცდება სასკოლო მასალას, ამიტომ სასურველია გუნდს ჰყავდეს ხელმძღვანელი (როგორც წესი სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი).